ILO: 600 miljoen banen wereldwijd nodig

De wereld moet in de komende 10 jaar 600 miljoen banen creëren om duurzame groei te bereiken en sociale cohesie te behouden. Deze ‘urgente uitdaging’ waar de wereld voor staat, blijkt uit het jaarlijkse rapport over de werkgelegenheid wereldwijd van de International Labour Organisation (ILO).

still video ILO Global Trends 2012 Still van de video 'Global Trends 2012' van de ILO

 Bekijk de video van de ILO: Global Trends 2012

Er zijn al wereldwijd 200 miljoen werklozen, door de voortdurende crisis op de arbeidsmarkten en de verslechtering van de economie. Daarbij moeten de komende tien jaar meer dan 400 miljoen nieuwe banen gecreëerd worden om de geschatte 40 miljoen nieuwe arbeidskrachten per jaar te kunnen bijhouden. 

Enkele cijfers uit het rapport:

  • Een geschat aantal van 1,1 miljard mensen, 1 op 3 werknemers wereldwijd, is werkloos of leeft in armoede;
  • In 2011 leefden 900 miljoen werknemers, bijna 30 % van alle werknemers in de wereld, met hun familie onder de armoedegrens van 2 US dollar per dag, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ongeveer de helft leefde onder de extreme armoedegrens van 1,25 US dollar per dag;
  • Het geschatte aantal mensen in kwetsbare arbeid, werkend voor zichzelf of als onbetaalde kracht in de familie, is in 2011 gestegen naar 1,52 miljard, een stijging van 29 miljoen sinds 2009;
  • Onder vrouwen doet 50,5 % kwetsbare arbeid (mannen: 48,2 %);
  • De ILO verwacht een werkloosheid van 206 miljoen in 2016. Als de eurocrisis snel wordt opgelost, zou de werkloosheid 1 miljoen lager zijn in 2012;
  • De crisis raakt voornamelijk jongeren en ook werkzoekenden, die voor langere periodes werkloos blijven. Vele werkzoekenden hebben hun zoektocht naar werk zelfs opgegeven.

“Uit de laatste cijfers blijkt de groeiende ongelijkheid en continue uitsluiting van miljoenen werkers en hun families”, aldus Juan Somavia, directeur-generaal van de ILO. “Of we wel of niet uit deze crisis komen hangt af van hoe effectief het beleid van regeringen uiteindelijk is. En het beleid is alleen effectief als het een positief gevolg heeft voor het leven van de mensen.”

Enkele aanbevelingen uit het rapport

Beleidsmakers moeten gecoördineerd samenwerken om de onzekerheid, die een obstakel vormt voor private investeringen, te bestrijden. De private sector moet opnieuw kunnen functioneren als wereldwijde motor voor het creëren van banen, aldus het rapport.

In tijden van een verminderde vraag zijn stimuleringsplannen belangrijk. Dat kan zonder de stabiliteit van overheidsfinanciën in het gedrang te brengen. De inspanningen voor fiscale consolidatie moeten op een sociaal verantwoorde manier – met groei en werkgelegenheid als leidraden – gebeuren, zo besluit het rapport.

Bron: ILO en ILO-Brussel